Inne

herinneren - beleven - beminnen

Zelf-Ont-Wikkeling

Het Zelf-Ont-Wikkelings-traject is een korte leerweg van 3 tot 5 praktische oefensessies. Praten over problemen haalt meestal slechts tijdelijk druk van de ketel. Leren zelf de innerlijke lading te verzorgen, maakt onafhankelijk van anderen en omstandigheden en heeft uiteindelijk een blijvend effect. Het lichaam ontspant, waardoor fysieke klachten verminderen. De uitstraling wordt zacht en open. Anderen reageren hierop doorgaans welwillend. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat de algemene levenservaring vreugdevol wordt.
In enkele sessies wordt geleerd met behulp van onverdeelde aandacht, jezelf over te geven aan de eigen innerlijke leiding, en ruimte te geven aan levenskracht en liefde.

PATRONEN
Zie er niet tegenop, je zult geen wezenlijk nieuwe dingen tegenkomen. Alles komt je bekend voor. Maar je stond er nooit lang genoeg bij stil om het echt te zien. Met onverdeelde aandacht voor wat er nu is, zul je patronen, mechanismen, automatismen en gewoonten ontdekken die je onbewust in moeilijkheden brengen. Je zult helder krijgen hoe je leven zo ingewikkeld kon worden. Ook wordt duidelijk op welke wijze jouw patronen met elkaar samenhangen en een spoor of draad vormen. Je zult loslaten als je voelt wat je onbewust vasthoudt. Je doet het vanzelf.

KNOPEN ONTWARREN
Iedereen heeft een unieke rode draad van opeenvolgende patronen in denken, voelen, willen en doen. Tijdens de training worden minutieus knopen in de levensdraad opgespoord en losgemaakt. Wanneer deze zijn ontward, kan de levensenergie vrij doorstromen. Vermoeidheid, irritatie, zelfbeschuldiging, verdriet verdwijnen. Bovendien is het contact met je innerlijke leiding hersteld. Besluiten nemen wordt dan een stuk eenvoudiger.

DE WERKVORM
We maken gebruik van eenvoudig lichaamswerk, onverdeelde aandacht, door-voelen en 'zijn' met wat er is. De werkvorm rust op wezenlijke overeenkomsten tussen Onverdeelde aandachttraining, Systemisch werk, Gevoelstherapie, Labyrintwerk en de wervelende Derwisjdans van het soefisme: het draait allemaal om draaien, uit de omhulling komen, ont-rollen, geboorte, tot 'staand' brengen, de opstanding, tot bloei komen en niet in de laatste plaats terugkeren tot je vrije, natuurlijke Zelf.
Inmiddels is bij INNE een kernachtige en eenvoudige werkwijze overgebleven: de oerbeweging van binnenuit volgend kom je vanzelf tot ont-wikkeling. Je hoeft niets anders te doen dan te leren de aanwijzingen in jezelf te herkennen en te volgen.

Je leert contact maken en houden met jezelf in het hier en nu. Uiteindelijk leidt dit vanzelf naar je eigen eenduidige waarheid. Voelen, denken, willen en doen komen op 1 lijn. Aan twijfel komt een einde. Je wordt van-Zelf-sprekend en komt innerlijk tot rust.

Wil je meer weten? Bel 0621648353 voor informatie of maak een afspraak voor een kennismaking. Je kunt dan zelf aangeven of we het bij een kennismaking laten of dat we direct al overgaan tot innerlijk werk.