Inne

herinneren - beleven - beminnen

Weblog

Menswaardig Samen Leven

Menswaardig Samen Leven Enkele maanden geleden bereidde ik dit weblog voor. Het kwam niet tot plaatsen, maar de inhoud blijkt nog actueel.

Grote veranderingen lijken op komst. Mogelijk wereldwijd. Onhoudbare en mensonwaardige toestanden zijn ontstaan: overbelasting van de aardbol, van planten, dieren en ook van mensen. Het lukt niet meer om onszelf volkomen onschuldig te voelen. Iedereen weet zich vanbinnen mee verantwoordelijk, zelfs als we ons uiterste best doen om het ‘zo goed mogelijk’ te doen. Het is inmiddels duidelijk dat het onmogelijk is om schone handen te hebben. Misschien kost het ons daarom ook zoveel moeite om wakker te worden, te erkennen dat we er bij betrokken zijn en in actie te komen. Of lijkt het alleen maar zo? Misschien zien we de concrete veranderingen nog niet waar we ze zouden wensen, maar innerlijk en in kringen waar de media nauwelijks oog voor hebben, worden grote veranderingen voorbereid.

Geld en werk leken ons lange tijd zekerheid te bieden. Aan de economische vooruitgang leek geen einde te komen. Nu lijkt juist het geldsysteem verantwoordelijk voor het wankelen van de wereldvrede. Soms bereiken ons angstaanjagende geluiden over de gevolgen van omvallende banken en een instortend geldsysteem. Intussen zien we meer en meer mensen over de wereld trekken alsof er volksverhuizingen op gang komen. En het klimaat verandert ook zo snel dat het merkbaar is binnen een mensenleven. We kunnen het niet langer ontkennen: de veranderingen zijn groot en snel.

De klok viel al nooit terug te draaien, nu zeker niet. Het is hoog tijd om onze eigen, unieke plaats in te nemen en deel te nemen aan het opvangen van de gevolgen en het opbouwen van een andere, menswaardiger wereld. Als wij dat niet doen, dan is te voorzien dat velen van ons deze situatie niet eens zullen overleven. Blijven wachten op autoriteiten (politici, bankiers, inspecties) heeft geen zin. Zij zitten nog dieper gevangen in het huidige systeem dan wijzelf. Hoe machtiger de mensen in het systeem, hoe onmachtiger ze zijn om zichzelf en ons daaruit te bevrijden.

We kunnen op deze kennis reageren met ontkenning, onverschilligheid, klagen en verwijten of met verlammende angst. Dat heeft allemaal geen enkele zin. Het zal niets en niemand helpen, ook onszelf niet, integendeel: onze levensenergie loopt dan juist weg. We kunnen onze ogen beter openen voor mogelijkheden en kansen om een wereld te realiseren die beter past bij wie wij in wezen zijn: vrije, meedogende, liefdevolle, wijze, levenslustige wezens.

We zijn ons de afgelopen decennia bewust geworden van patronen die ons niet dienen. Er kwam een vloed aan mogelijkheden om ze te leren zien en loslaten. We herkennen nu macht- en onmachtspelletjes. Ooit leken ze normaal en onvermijdbaar. Maar we beginnen een voorstelling te krijgen van een wereld zonder competitie, macht- en onmacht, daders en slachtoffers, scheiding, strijd. We ontdekken manieren om uit het drama te stappen. We zien in dat we kunnen kiezen voor openheid, compassie, liefde.

De afgelopen twee jaar wordt ons in de LUISTER- en HER-INNE-RING- groepen ook duidelijk hoe. Naast de reeds verworven inzichten uit soefisme, het systemisch werk en onze levenservaringen, kregen we hulp van boeken zoals 'Het Veld van Tederheid' van Lucie Fransen, 'Het Presence Proces' van Michael Brown, 'De genezende kracht van Ho'oponopono' van Luc en Nathalie Bodin.

We zien in dat ieders inbreng een functie en noodzaak heeft, hoe vreemd of schurend we die van een ander soms ook kunnen ervaren. We beginnen te begrijpen dat het vreemde ons uitnodigt tot verruiming, beweging, harmonieren door verandering, en dat wat schuurt ons laat weten wat in onszelf nog grof en ongepolijst is. Iedereen is hier met een eigen cocktail van eigenschappen en talenten. Dit is onze kans! Wees jezelf, neem je plaats in tussen ons, als een gelijkwaardige, en het zal vanzelf duidelijk worden waarom je hier bent en wat jij kunt inbrengen. Willen we werkelijk slagen, dan kunnen we niemand missen.

Als we allemaal onze eigen plek innemen en ons met iedereen en alles direct verbonden weten, zullen we onze bestemming bereiken. Dan begint werkelijk een nieuwe tijd. Het kan! We zijn al met velen die de richting voor ogen hebben en die zichzelf voorbereiden.

Mijn inbreng is gerelateerd aan het ontwikkelen van contact met de innerlijke leiding. Ik zie ons ‘Mens’ worden met een kracht die door ieder van ons heen kan stromen. Die kracht heeft vele namen. Laten we die vergeten. Wat het is, is van minder belang dan hoe het voelt, wat het ons te bieden heeft en wat wij het te bieden hebben. Ieder van ons heeft de mogelijkheid daar op een eigen manier contact mee te hebben of het contact los te laten. Wij zijn vrij om onszelf ervoor te openen of ons ervoor afgesloten te houden.

Wanneer wij ons voor die kracht openen, heeft ze de gelegenheid om in haar volheid werkzaam te zijn. Dan kan ze uitstromen in de wereld en zullen wij in samenwerking met haar en elkaar in harmonie komen met alles en iedereen. Dat is wat ik niet alleen geloof, maar ook ervaar. Die kracht leidt mij persoonlijk in elke situatie waarin ik daarom vraag. Want we blijven vrij. Die vrijheid is deel van ons menszijn.

Ik zie een toekomst waarin wij ervoor kiezen ons te laten leiden door de innerlijke leiding die door ieder van ons werkzaam is. Gelijktijdig zal het oude systeem waarin wij gevangen zitten afbrokkelen, met haar externe leiding, machtsverhoudingen, hiërarchie, concurrentie, strijd, macht-en-onmacht-spelletjes, vriend- en vijanddenken, ongelijkwaardigheid, onwaardigheid. Onze bijdrage aan een nieuwe wereld vindt dus tegelijkertijd plaats in onze binnenwereld als ook in onze buitenwereld. Wij staan op de drempel tussen beide werelden. Onze uitdaging is om beide werelden in overeenstemming te brengen met de aard van deze kracht. Deze kracht toestaan om door ons heen werkzaam te zijn, zal tot volmaaktheid of, nog duidelijker, tot 'vol-gemaakt'heid leiden. We trekken niet meer samen, houden niet meer terug. We komen tot een volheid die we werkelijk 'volmaakt' kunnen noemen.

Vroeger was deze staat van zijn alleen bereikbaar voor uitverkorenen, heiligen, boeddha’s, goden. Op dit moment is het voor ons allemaal mogelijk. De mystieke wegen uit verschillende culturen en religies zijn niet langer geheim. Bovendien is er een tendens naar vereenvoudiging. Daardoor is het voor de meesten van ons toegankelijk. Dat is wat op dit moment aan de orde is, en dat komt goed uit. Ieder van ons kan het verschil maken dat leidt tot het omslagpunt.

In de oefengroepen HER-INNE-RING en LUISTER zijn wij ons bewust van de waarde van iedere deelnemer in het Leefveld. Niemands inbreng en aanwezigheid kan gemist worden. We weten inmiddels dat onderlinge strijd alleen verliezers kent en we zoeken naar wegen om ‘samen’ te zijn en te blijven, wat er ook gebeurt. We zoeken, vinden en ontwikkelen manieren om ons innerlijk te bevrijden van alles wat onze ware menselijkheid belemmert. We worden steeds vaardiger daarin.

De kern van een nieuwe samenleving is in mijn ogen, het ontwikkelen van het contact met en het vertrouwen op de Innerlijke Leiding. Dit is de stem van mededogen, liefde, waarheid, die in ieder van ons aanwezig is. Het leren de stilte te bezoeken om deze stem te horen in onszelf, het leren overgeven aan de leiding die deze stem aan ons persoonlijk geeft, in onze eigen beelden en taal, zal ons in overeenstemming brengen met onze naasten. Wanneer wij in overeenstemming zijn met onze naasten zal onze wereld in harmonie komen.

We zien dat er vele groepen zijn die zich in andere vormen en met vergelijkbare intentie voorbereiden op een nieuwe samenleving. Ik nodig je van harte uit om alle innerlijke en uiterlijke strijd los te laten en te ontdekken wat liefde werkelijk is. Mijn ervaring is dat het heel iets anders is dan ik dacht. Maar daarover misschien een andere keer meer.

Weblog archief

Datum Naam
31 okt 2015 Namen Zingen
13 okt 2015 Menswaardig Samen Leven
12 jan 2015 Wat is Waarheid en hoe blijf ik in Liefde?
25 jul 2014 Sterven in Liefde
22 mei 2014 Liefdevol leven met gevoel
16 mei 2014 Sema van 99 dagen en nachten
14 mei 2014 Wesak - Dag van de Boeddha
22 apr 2014 Het labyrint als leraar
06 jan 2014 Wensen voorbij verlangen naar anders
16 dec 2013 Gebed In Stilte
12 jul 2013 Try-Out Nieuw Leven
02 jun 2013 Birth-Into-Being
22 mei 2013 Doorgaande Geboorte-ervaring
04 mrt 2013 Placenta als tweelingdeel
16 feb 2013 AUM
15 feb 2013 Waarom je niet doet wat je wil
06 jan 2013 2013
03 jan 2013 Het hoofd als schuilplaats
16 dec 2012 De Geest van Leiding
06 dec 2012 Herinneringen aan Konya
26 nov 2012 Prikkelbaar
29 okt 2012 Dag van de Stilte 2012
10 okt 2012 Reis in Stilte
29 aug 2012 Inwijding INNE Reis Labyrint
19 aug 2012 Opstellingenwerk - Universeel Veld Werk
18 aug 2012 INNE Reis Labyrint is thuisgekomen
14 aug 2012 Na het patriarchaat
27 jul 2012 Alledaags heiligen
13 jul 2012 Huilen ontspant
22 jun 2012 Anders gezond leven
20 jun 2012 Grint labyrint in Werkhoven (U)
13 jun 2012 INNE Reizend labyrint
05 jun 2012 Haag labyrint in Middenbeemster (N-H)
01 apr 2012 Water wervelen
20 mrt 2012 Lente-Energie
04 jan 2012 Nieuwjaarsruimte
15 dec 2011 Warm gevoel met kou
04 dec 2011 Mysterie labyrint opgelost
30 nov 2011 Labyrintresten ontdekt
20 okt 2011 Verloren pad
16 okt 2011 Oerd Labyrint
04 sep 2011 Stress van moeder naar kind
28 jul 2011 Bezoek aan Chartres