Inne

Inne logo

herinneren - beleven - beminnen

Weblog

Wat is Waarheid en hoe blijf ik in Liefde?

Wat is Waarheid en hoe blijf ik in Liefde? Op Facebook plaatste vanochtend iemand een link op mijn pagina, naar een video van een 'klokkenluider', een journalist die waarschuwt dat journalisten niet vrij zijn in hun berichtgeving. Ik bekeek de video en zocht daarna op Wikipedia naar informatie over hem. Maar terwijl ik zocht en las besefte ik hoe onmogelijk het is de werkelijkheid te kennen.

Is het waar wat ik lees over hem, is het waar wat ik hoor over de schietpartij in Frankrijk, is het waar wat ik hoor en zie als jij iets zegt of doet, is het waar ...? Onmogelijk! Ik zie maar zo'n klein en geselecteerd deel van het totaal, zelfs van mijn eigen hier en nu! En we krijgen in deze tijd ook nog eens zoveel informatie uit de tweede en derde hand!

Alles wat zo ongemerkt binnenkomt heeft invloed op mijn denken en voelen. Voor ik het door heb, welt er verontwaardiging in mij op of medelijden of irritatie of angst, om er een paar te noemen. Dit zijn fantastisch effectieve aanjagers van mijn handelen, maar sta ik er wel werkelijk achter? Want weet ik wel werkelijk wat er gebeurd is en waarom en door wie? En wat weet ik van de informatiebronnen?

De werkelijkheid is zo complex dat zij niet te kennen valt. Wat ik denk dat er plaatsvindt in de wereld is niet wat er werkelijk plaatsvindt! En ook op mijn gevoel kan ik niet vertrouwen zolang het niet vrij is van mijn denken en van invloeden van buitenaf.

Ik kan de waarheid dan ook niet kennen door naar buiten te kijken. Beter laat ik mijn handelen niet aansturen door wat ik buiten mij waarneem, maar door een innerlijk weten: alles komt voort uit liefde, alles is liefde.

Daarom oefen ik zoveel mogelijk te handelen vanuit een innerlijk gevoeld contact met liefde. Ik weet dat ik daar ben als mijn hoofd en hart open blijven. En als ik merk dat ik op het punt sta me te sluiten, dat ik in de afweer ga uit frustratie en machteloosheid dat mijn liefdevolle intenties niet langer kunnen bijdragen aan vrede of zelfs door misverstanden het tegenovergestelde effect hebben, dan probeer ik stil te vallen, in 'Stilte' te vallen, niets te doen, er niets van te vinden, wat ik ook zie, zo goed ik kan contact houden met de innerlijke stilte, in nemen wat er is en de hele situatie over te laten aan het energieveld van liefde.

Ik heb gemerkt dat als ik niets meer doe nadat ik geprobeerd heb uit liefde te handelen, dat de liefdesenergie het overneemt en situaties zich vanzelf richting liefde en harmonie bewegen. En zo leer ik met vallen en opstaan van de liefde wat liefde is.