Inne

herinneren - beleven - beminnen

Weblog

Liefdevol leven met gevoel

Liefdevol leven met gevoel Inspiratie om op een steeds liefdevoller manier uit situaties te komen die ons pijnlijk raken.

Gevoelens kunnen behoorlijk pijnlijk zijn. Maar niets voelen kan zelfs nog akeliger zijn. Het eerste wat in dit laatste geval dient te gebeuren is de bevroren gevoelens smelten, zodat ze weer beginnen te stromen en gevoeld kunnen worden.

Maar als dat eenmaal gebeurd is, wat doe je dan met die gevoelens, want er zijn diep invretende, dramatische emoties bij. En die akelige gevoelens leiden vaak tot (actief of passief) agressief gedrag en stekende manieren van communiceren. Soms loopt de situatie zo uit de hand dat we ons volledig willen afscheiden en afsluiten. Hoe ver we ook gaan: de pijn blijft diep vanbinnen vreten. Hoe kunnen we zodanig omgaan met onprettige gevoelens, dat we uiteindelijk rust, vrede en zelfs liefde vinden?

We zeggen vaak tegen elkaar dat het moedig, mooi en goed is je kwetsbaar op te stellen. En daarbij menen we dan dat het wenselijk is te vertellen wat je voelt. Toch lucht dat heel vaak niet op. En vaak leidt 'vertellen wat je voelt' zelfs tot nog grotere problemen.

Hoe dat komt en hoe het anders kan, daarover gaan de bijeenkomsten LUISTER in Waddinxveen en Dordrecht. We oefenen er ook zoveel mogelijk met alledaagse situaties.

Hieronder zijn stappen te vinden die ik tegenkom bij mezelf en anderen, terwijl we leren liefdevol te leven met gevoel. Misschien ziet het er nogal abstract en complex uit. In wezen is het echter heel eenvoudig: een aantal van deze stappen gebeuren vrijwel gelijktijdig en in een flits, vooral als je er bedreven in wordt. Het is meestal wel een proces van jaren voordat we opgeven de oplossing buiten onszelf te zoeken. Als die overgave er eenmaal is, dan kan de verlossing in een oogwenk gebeurd zijn. Meestal kost het dan ook weer enige tijd om de nieuwe houding eigen te maken. Deel uitmaken van een supportgroep, zoals LUISTER, kan dan fijn zijn.

STAP Geloven
het voor mogelijk houden
dat er liefde is
dat je zelf het goed bedoelt, het goed meent,
het goede nastreeft, dat je eigenlijk liefdevol bent

STAP Vertrouwen voorbij het hopen
dat er een ander leven mogelijk is
dat je voor het realiseren hiervan, passende hulp zult vinden,
in de vorm van inspiratie uit allerlei hoeken

STAP Aandacht terugtrekken uit de buitenwereld
Doe niets! Stop!... met naar buiten toe te (re-)ageren met gedachten, woorden, houding of daden om de situatie of het eigen gevoel te veranderen.
Het gaat hier niet om het passief agressief stoppen met communiceren door je fysiek of psychisch terug te trekken of op te sluiten. Als je je afsluit voor de buitenwereld, ben je nog steeds in de weer met 'wat van buiten komt'.
Merk bij deze stap ook op hoe manipulatief re-ageren eigenlijk bedoeld is. Zie in dat het een poging is om de ander te veranderen, in de hoop dat je dan zelf een beter gevoel zult krijgen. Dat zal echter niet werkelijk lukken, want dit is een poppenkastspel waarin dan weer de een, dan weer de ander aan de touwtjes trekt en waar voortdurend gevochten wordt om de macht. Merk ook op hoe inventief patronen zijn om je verstrikt te houden in dit manipulatief re-ageren.
Besef echter dat jij dit niet echt bent. Dit re-ageren is een aangeleerde manier, van een zich afhankelijk voelend en onmachtig wanend 'ik', dat het voedende in zichZelf nog niet her-innerd heeft. Zet je helemaal in om je innerlijk van manipulatieve energieuitwisselingen los te maken. De volgende verbeelding kan hierbij helpen: haal het energiekooord terug dat jij had vastgehaakt in de ander en maak het energiekoord van de ander los uit je eigen buik. Je merkt aan verandering van je gevoel of de visualisatie met hart en ziel is toegepast.

STAP Aandacht naar binnen keren
Richt al je aandacht op je eigen lichaam en gevoelens. Neem waar zonder iets te (willen) veranderen en zonder jezelf te veroordelen en te beschuldigen, maar juist met waardering voor je moed, je liefdevolle bedoeling, je bereidheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens en je vertrouwen in jezelf. Weet dat je zelf in de hand hebt of je zult leren je eigen gevoelswereld op een liedevolle manier te leiden en te beheren, wat overigens iets heel anders is dan 'beheersen'.

STAP Loslaten van akelige gedachten
Laat het denken aan oorzaken, oplossingen of rechtvaardigingen los. Merk op dat dit soort gedachten alleen maar onmacht-gevoelens aanwakkeren. Als deze stap moeilijk voor je is, vraag dan innerlijk om hulp. Mij helpt bijvoorbeeld om in een hardnekkige toestand innerlijk hartstochtelijk te roepen: ‘Heilige Geest, help me alsjeblieft! ik denk weer scheidend, ik (re-)ageer weer tegen de buitenwereld en ik wil zo graag anders doen en zijn ....Help!’
Een andere mogelijkheid is om jezelf, de ander, God of het Leven innerlijk te vergeven met behulp van bijvoorbeeld de zelfhulpmethode Ho'oponopono uit Hawaï: "Het spijt me. Vergeef me alsjeblieft. Ik houd van je. Dank je wel" Op internet is hierover uitleg te vinden. Zoek tot je de manier gevonden hebt die bij jou past om deze stap te verwerkelijken. Wees bereid er alles voor te doen.

STAP 'Verteren' van akelige gevoelens
in plaats van de gevoelsenergie eruit te gooien of je voor je gevoel af te sluiten, vraag jezelf af of je het gevoel kunt dragen. Meestal kun je daar volmondig 'ja'op zeggen, want in feite doe je het al, en je bent er zelfs heel vertrouwd mee. Wanneer je je gevoel kunt dragen, vraag jezelf dan af of je de moed hebt het te voelen in haar volle omvang. Let er ondertussen op dat je blijft ademen. Gebruik je adem zelfs om je nog meer open te stellen voor het voelen van het gevoel. Let er ook op dat je je volkomen op je gevoel richt en je gedachten alleen laat helpen om dit voelen nog dieper in te gaan, door je te helpen herinneren aan het ademen of het je openstellen voor het voelen van het gevoel. Doorgaans verandert het gewicht van het gevoel. Als er op de juiste wijze aandacht gegeven wordt aan het gevoel is het binnen een paar minuten veranderd. Mocht dat nog niet gebeuren, voel het gevoel dan zo goed als je kunt, tot je het niet sterker kunt voelen, adem dan een paar keer diep door en ga over tot de orde van de dag. Later krijg je nog wel weer een kans om met deze gevoelslaag te werken, als het nodig is. Geef jezelf letterlijk een aai of schouderklopje voor het feit dat je dit proces aangaat. Voel heel bewust hoe het voelt dat je jezelf op deze manier waardeert. Het kan een zeer ontroerende ervaring zijn als je werkelijk met liefde tot jezelf weet door te dringen.

STAP Openen
Je neemt het besluit en vindt de moed om je hart opnieuw open te stellen voor de ervaring van en uitwisseling met buiten, de ander, het leven.

STAP Liefdevol handelen
Mildheid komt nu vrij en vindt een zachte manier, zonder lading, om de verbinding te herstellen en liefdevol te communiceren en te handelen.

STAP Laat het rusten
Rakel het vuur van een negatief verleden niet meer op. Niet in je gedachten en niet in het spreken. Wanneer het gevoel hierover werkelijk verteerd is, zou het zonde van je werk zijn.
Negatieve verhalen herhalen wordt nogal eens gebruikt als tijdverdrijf en vaak is het een onbewuste gewoonte om de energie van aandacht van anderen hiermee te krijgen. Laat die gewoonte los. Je voelt zelf wel waarom.

STAP Geniet en dank het leven
Merk op wat er al is, wat je nu, in je huidige situatie, meer zou kunnen genieten als je er meer aandacht voor had. Stel je zo ver mogelijk open voor het consumeren van liefde, harmonie en schoonheid in je directe omgeving. Je zult merken dat er in elk moment veel meer is, dan je zelfs maar tot je kunt nemen. Ontwikkel er oog, oor, neus, smaak, gevoel.... voor, en ontwikkel je dankbaarheid. Er zal langzaamaan steeds meer te genieten vallen, op manieren die precies passen bij jou.

Doe dit alles zo dat je ervan geniet. Veel plezier.In de agenda zijn de data te vinden van de bijeenkomsten van LUISTER. Je kunt altijd instappen en zo vaak meedoen als je wilt of kunt. Iedereen die zich aangesproken voelt, is welkom.

Wil je hierover, of over jezelf, wat kwijt, of wil je meer informatie, bel dan gerust. Je bent van harte welkom. Onderaan de pagina vind je mijn gegevens.

Heb je moeite met het voelen van jezelf, dan heb je misschien behoefte aan enkele individuele gesprekken en oefeningen. Ook dat kan.

Weblog archief

Datum Naam
31 okt 2015 Namen Zingen
13 okt 2015 Menswaardig Samen Leven
12 jan 2015 Wat is Waarheid en hoe blijf ik in Liefde?
25 jul 2014 Sterven in Liefde
22 mei 2014 Liefdevol leven met gevoel
16 mei 2014 Sema van 99 dagen en nachten
14 mei 2014 Wesak - Dag van de Boeddha
22 apr 2014 Het labyrint als leraar
06 jan 2014 Wensen voorbij verlangen naar anders
16 dec 2013 Gebed In Stilte
12 jul 2013 Try-Out Nieuw Leven
02 jun 2013 Birth-Into-Being
22 mei 2013 Doorgaande Geboorte-ervaring
04 mrt 2013 Placenta als tweelingdeel
16 feb 2013 AUM
15 feb 2013 Waarom je niet doet wat je wil
06 jan 2013 2013
03 jan 2013 Het hoofd als schuilplaats
16 dec 2012 De Geest van Leiding
06 dec 2012 Herinneringen aan Konya
26 nov 2012 Prikkelbaar
29 okt 2012 Dag van de Stilte 2012
10 okt 2012 Reis in Stilte
29 aug 2012 Inwijding INNE Reis Labyrint
19 aug 2012 Opstellingenwerk - Universeel Veld Werk
18 aug 2012 INNE Reis Labyrint is thuisgekomen
14 aug 2012 Na het patriarchaat
27 jul 2012 Alledaags heiligen
13 jul 2012 Huilen ontspant
22 jun 2012 Anders gezond leven
20 jun 2012 Grint labyrint in Werkhoven (U)
13 jun 2012 INNE Reizend labyrint
05 jun 2012 Haag labyrint in Middenbeemster (N-H)
01 apr 2012 Water wervelen
20 mrt 2012 Lente-Energie
04 jan 2012 Nieuwjaarsruimte
15 dec 2011 Warm gevoel met kou
04 dec 2011 Mysterie labyrint opgelost
30 nov 2011 Labyrintresten ontdekt
20 okt 2011 Verloren pad
16 okt 2011 Oerd Labyrint
04 sep 2011 Stress van moeder naar kind
28 jul 2011 Bezoek aan Chartres