Inne

Inne logo

herinneren - beleven - beminnen

Weblog

Sema van 99 dagen en nachten

Sema van 99 dagen en nachten Vandaag begint in een soefi-huis in Gökçedere, Turkije, een 99 dagen en nachten durende Sema. Sema betekent ‘luisteren’. Bedoeld wordt het innerlijk luisteren, wat in essentie betekent: voeling houden met de Liefde van het mystieke Hart. Tijdens deze soefi-retraite zal er dag en nacht live muziek zijn en er zal voortdurend gewerveld worden door minstens twee semazen, draaiende derwisjen.

In juni zal ik met een paar soefivrienden uit Nederland, twee weken deelnemen aan deze 99 dagen en nachten durende retraite. ‘Als God het wil’, zeggen we dan, om onszelf eraan te herinneren dat uiteindelijk niet ons kleine zelf bepaalt wat onze bestemming is. De Ene, het Veld van Liefde, draagt ons naar waar wij verwacht worden. Als mens probeer ik me zo goed mogelijk af te stemmen, innerlijk te luisteren naar het verlangen van het Hart en me voor te bereiden op wat komt door me te richten op het eeuwigdurende nu.

Het aantal dagen van de Sema-retraite roept bij mij de associatie op van de 99 heiligste namen van God. Deze namen zijn ook wel te zien als eigenschappen van het goddelijke, de Ene, het allesomvattende en -doordringende Veld van Liefde. Het wordt als heilzaam gezien ons te richten op die belangrijkste eigenschappen en ons erin te bekwamen ze in onszelf te ontwikkelen.

In het handboek ‘Leven als een Soefi’ worden door Neil Douglas-Klotz de namen één voor één behandeld op een tegelijkertijd toegankelijke als diepgaande manier. Door het opnieuw lezen, oproepen en beleven van deze eigenschappen, hoop ik te kunnen aansluiten bij de energie van deze retraite, ook nu ik daar nog niet lijfelijk aanwezig kan zijn.

Vandaag richt ik me op de eerste van de mooiste namen van God: Rahman.
Rahman wordt traditioneel vertaald als ‘Barmhartige’. In het Arabisch komt het van het woord voor ‘baarmoeder’. En 'volgens Klotz is er ook een Hebreeuws woord dat dit verband met 'baarmoeder verraadt. Het nogal duistere woord ‘barmhartigheid’ heeft voor mij betekenis sinds ik dit verband ken. Ik kan het nu niet meer laten het woord 'barm' als samentrekking van het woord 'baarmoeder' te zien. Rahman betekent voor mij nu 'baarmoederhartigheid'.

Een andere betekenislaag van Rahman komt aan het licht wanneer je weet dat Rahman afstamt van de Middenoosterse stam RHM, die verwijst naar RA – een straal, HM - vanuit een diep en dicht innerlijk. Rahman is dan de goddelijke eigenschap van voortdurend uitstralen. De zon symboliseert deze goddelijke kwaliteit. Zij richt zich tot alles en iedereen, zonder onderscheid.

Een oefening kan zijn je voor te stellen dat in en om je hart een goddelijke zon is die onophoudelijk uitstraalt tot in al je cellen en energielagen, en ver daaraan voorbij zelfs, tot in alle uithoeken van het universum. Probeer het je zodanig voor te stellen dat je gevoelsmatig contact kunt maken met deze warmte, zachtheid, tederheid, mildheid van de goddelijke liefdeszon, voor je lichaam, voor jezelf en voor alles en iedereen om je heen. Barmhartigheid, stralende liefde, is dan niet langer een idee, maar een ervaarbare werkelijkheid geworden waar je zo vaak naar terug kunt keren als je wil.

Voor meer informatie over de 99 etmalen durende soefi-retraite: 99 days and nights sema